”Aeroportul Internațional Chișinău informează despre prelungirea termenului de desfășurare a Licitației Publice

În contextul în care, la 25 martie, curent, ora 17:00, s-a finalizat termenul de depunere a ofertelor pentru Licitația cu strigare pentru locațiunea activelor neutilizate destinate activității de Travel Retail & Food and Beverages, informăm că a fost depus doar un singur dosar de participare, respectiv, Comisia de licitație a decis prelungirea termenului de depunere a cererilor de participare.

Calendarul de organizare a licitației publice:
26 martie - 15 aprilie, 2024 - perioada de depunere a cererilor de participare;
15-16 aprilie, 2024 - examinarea dosarelor;
17 aprilie, 11:00 - desfășurarea licitației și anunțarea câștigătorului.

Este important de menționat că, potrivit calendarului, în intervalul de 11-25 martie, curent, Lagardere Travel Retail a fost singura companie care a depus dosarul de participare la licitație, iar companiile care au solicitat clarificări la subiect au fost: Best Value, DFM, Lagardere Travel Retail, Avolta AG, Viorica Cosmetics, Moonglow, Adani Group și Aero Food.

În cazul în care și la expirarea termenului prelungit, va fi depus doar un singur dosar, organizatorul licitației va considera procedura nominalizată a fi finalizată, potrivit prevederilor Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 483 din 29.03.2008 în coroborare cu prevederile Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 136 din 10.02.2009.”