INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

I. INTRODUCERE

Stimați domni!

Vă informăm că, SRL „AVIA INVEST” organizează un concurs de selectare a Transportatorilor pentru prestarea serviciilor de taxi de la/la Aeroportul Internațional Chișinău. În total, se preconizează a avea până la 10-12 automobile la parcarea specială a Aeroportului Chișinău și prezența câștigătorului/câștigătorilor în Clădirea Complexului Aeroportului.
Se preconizează selectarea a cel puțin 2 transportatori, dacă există un număr suficient de solicitanți pentru participarea la licitație.
    SRL "AVIA INVEST" garantează transportatorului/transportatorilor desfășurarea activităților sus-menționate, în termen până la 6 luni de la data încheierii contractului, cu excepția cazurilor prevăzute în Partea a II-a, Secțiunea a II-a a prezentei invitații.


II. OBIECTIVUL PROIECTULUI

Obiectivele principale ale acestui proiect sunt asigurarea calitativă a pasagerilor, precum și a persoanelor care întâlnesc/petrec de la/la Aeroportul Internațional Chișinău, cu serviciile taxi, precum și eliminarea cazurilor de fraudă din partea conducătorilor auto, sub formă de înșelătorie a pasagerilor și stabilirea de tarife irezonabil de înalte.
În cazul plângerilor din partea pasagerilor, Aeroportul Chișinău își rezervă dreptul de a suspenda activitatea serviciului taxi până la clarificarea circumstanțelor.

III. STATUTUL PARTICIPANȚILOR

Sunt invitați să participe la licitație persoanele juridice înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu legislația în vigoare și cu experiență în furnizarea de servicii transport de persoane.

IV. CERINȚE PENTRU PARTICIPANȚI

A. Cerințe pentru conducătorul auto:

1) Vârsta - persoanele care au atins vârsta de 21 de ani;
2) Persoanele care dețin permis de conducere categoria „B” sau „D”;
3) Absența contraindicațiilor medicale;
4) Experiență de conducere de cel puțin 3 ani;
5) Cunoașterea orașului Chișinău și a Regulamentului transporturilor auto de călători şi bagaje;
6) Conducătorul auto este obligat să dețină licența de transport rutier, chitanță de plată a formularului stabilit;
7) Uniformă unică pentru conducătorul auto (de preferință costum cu cravată), aspect îngrijit;
8) Cunoașterea limbilor romană  și rusă.
9) Cunoștințe de bază a limbii engleze.
10) cazier judiciar.

B. Aspectul și echiparea automobilului-taxi:

Taxiul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

1) Respectarea stării tehnice și a dotării taxiului cu acte normative și legale pentru asigurarea siguranței și a taximetrului de deplasare;
2) Disponibilitatea echipamentului vitezometru sigilat și a taximetrului în stare bună;
3) Disponibilitatea într-un loc vizibil pentru pasageri în salonul automobilului (pe panoul frontal al automobilului în dreapta conducătorului auto), a informațiilor despre taxi și cartea de vizită a conducătorului auto cu poza acestuia, numele și numerele de contact ale operatorului de taxi, programul de lucru al taxiului, tariful și procedura de calcul al tarifului;
4) Disponibilitatea în salonul mașinii a informațiilor din Secțiunea a VII-a „Transportul taxi”, „Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje”, informații privind plata și modalitățile de implementare a acesteia;
5) Taxiul trebuie să fie echipat: pe caroserie – cu o lampă de identificare luminoasă pe întuneric, iar pe fundalul portocaliu sunt aplicate simbolurile transportului taxi – desenul în șah.

Cerințe suplimentare:

Neapărat:
6) Curățenie în interiorul automobilului și în portbagaj;
7) Stabilirea unui tarif unic pe kilometru în lei, atât pentru pasagerii naționali, cât și străini.

Dezirabil:
8) Aplicare pe ușile din față, pe portbagaj și capotă, a simbolurilor transportului taxi (desen în șah), iar pe ușile din față - denumirea comercială a agentului de transport și denumirea orașului în care este desfășurat;
9) Prezența aparatelor de aer condiționat în mașini și utilizarea odorizantelor în automobil;
10) Utilizarea unui aspect prezentabil pentru transportul cu automobilele, de preferință
11) O singură marcă de automobil;

V. ETAPELE LICITAȚIEI

Licitația constă în următoarele etape:
• Acceptarea și înregistrarea propunerilor de licitație de la 09 ianuarie 2023 până la 20 ianuarie 2023.
• Luarea în considerare a propunerilor de licitație și încheierea unui contract cu câștigătorii licitației de la 21 ianuarie 2023 până la 30 ianuarie 2023.

VI. INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE
SRL „AVIA INVEST” va accepta cereri de la părțile interesate în termenii specificați în Secțiunea V.
Trebuie să se atragă atenția la următoarele:

• Acest anunț este o invitație la licitație;
• Companiile cu experiența necesară și care vor depune proiectul în conformitate cu caietul de sarcini vor fi permise să participe la licitație;
• Furnizarea de date și/sau documente care nu corespund realității, precum și furnizarea incompletă a acestora va duce la eliminarea imediată a participantului de la participarea la licitație;
• Toate etapele licitației sunt strict reglementate de intervalele de timp sus-menționate, iar la expirarea acestora, desfășurarea oricărei activități cu referire la acestea încetează.

VII. CERERE DE PARTICIPARE

Cererile de participare, în baza cărora se va efectua înregistrarea participanților, trebuie să conțină următoarele date:
    • Numele companiei,
    • Datele de contact,
    • Numele managerilor
    • Profilul principal de activitate,
    • Numărul de angajați în companie,
    • Perioada de funcționare pe piața de afaceri din Moldova,
    • Cele mai semnificative proiecte finalizate,
    • Copii ale autorizațiilor de desfășurare a activităților în conformitate cu prezenta ofertă de licitație,
    • Ar fi preferabil să se prezinte la datele sus-menționate, scrisori de recomandare privind activitățile companiei de la partenerii și/sau clienții săi în activități de afaceri.

VIII. CONTACTE

Cererile de participare pot fi trimise într-un plic sigilat cu inscripția „INVITAȚIE LA LICITAȚIE” la adresa:

AVIA INVEST SRL
Republica Moldova, MD-2026
Chișinău, str. Dacia 80/3,
Hotelul Aeroportului, etajul 5,
Cancelaria.
Tel.: 022-52-60-60.

Persoana de contact:
aciochina@airport.md