Unitățile de Alertare ale Sistemului Național de Căutare-Salvare au semnat un Acord de colaborare, în cazul producerii unui accident aeronautic.

Unitățile de Alertare ale Sistemului Național de Căutare-Salvare au semnat un Acord de colaborare, în cazul producerii unui accident aeronautic.

În cadrul programului de securitate în domeniul aviației civile, pe 16 iunie 2022 a fost semnat un Acord de Colaborare între SRL Avia Invest, Moldatsa, Serviciul Național Unic pentru apelurile de urgență 112 și I.S ,,Aeroportul Internațional Mărculești, privind organizarea Sistemului Național de Căutare-Salvare în cazul producerii unui accident aeronautic.

Prin prezentul Acord au fost stabilite următoarele dispoziții generale: Procedurile operaționale de alertare și mijloacele de comunicare și informare în cazul accidentelor aviatice, organizarea și desfășurarea instruirilor în scopul îmbunătățirii calității gestionării apelurilor de urgență în urma acestor incidente aviatice, organizarea și desfășurarea exercițiilor de simulare a situațiilor de urgență în domeniul aeronautic, precum și realizarea de proiecte, menite să contribuie la perfecționare activității tuturor părților în parte.

Pentru realizarea obiectivelor propuse, participanților le revin diferite sarcini, în funcție de actele normative, ce le reglementează activitatea prin prezentul Acord.

Scopul acestui parteneriat este stabilirea unei colaborări bune între Părți și implementarea eficientă a tuturor măsurilor, care urmează a fi aplicate în cazul unui accident aviatic.