Руководство

.

Spoiala

EDUCAȚIE ȘI FORMARE
Master în Drept -  Specialitatea Drept Penal, Universitatea de Stat din Republica Moldova, Facultatea de Drept (Chișinău 2009 – 2011);
Licență în Drept -  Universitatea de Stat din Republica Moldova, Facultatea de Drept ( Chișinău 2005 – 2009).

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
Februarie 2024 - curent – Administrator Interimar al Î.S ,,Aeroportul Internațional Chișinău”;
August 2023 – Februarie 2024  - Șef al Departamentului Administrativ al Î.S ,,Aeroportul Internațional Chișinău”;
Iunie 2012 – prezent – Avocat, Prestarea asistenței juridice în materie penală și civilă, Uniunea Avocaților din Republica Moldova, Biroul Asociat de Avocați ,,Facultatea de Drept”;
August 2009 – Noiembrie 2011 – Director ÎCS ,,Odysseus” SRL, Gestionarea activității juridice a angajatorului, prestarea serviciilor juridice.

COMPETENȚE LINGVISTICE
Limba maternă    Română                                                                     
Limba rusă         Utilizator avansat
Limba engleză    Utilizator avansat
Limba franceză   Utilizator mediu
Limba italiană     Utilizator mediu