Press Release

Aeroportul Internațional Chișinău a recepționat de la Agenția de Mediu conform solicitării ,,Acordul de Mediu” în contextul activității planificate „Reconstrucția liniilor electrice existente în cablu 10 KV, de la PDC-14/39 spre PD-44/7 și PDC-14/7 spre PD-44/13”.

Terenurile preconizate pentru desfășurarea activității planificate sunt amplasate în zona de protecție a rîului Bîc, dar în afara zonelor de protecție a ariilor naturale protejate de stat desemnate de Legea nr. 1538/1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat, în afara zonelor-nucleu de importanţă locală a Rețelei Ecologice a RM.

Prin urmare, s-a stabilit că, efecte semnificative asupra mediului în urma implementării activității planificate lipsesc, respectiv Agenția Mediului a decis că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului pentru activitatea planificată „Reconstrucția liniilor electrice existente în cablu 10 KV, de la PDC-14/39 spre PD-44/7 și PDC-14/7 spre PD-44/13, dar totodată se vor respecta condițiile prestabilite impuse de către Agenția Mediului.

 

Acord de Mediu