Regulament Concurs “Între Valentine’s day și Dragobete iubirea se premiază!”.

Regulament Concurs “Între Valentine’s day și Dragobete iubirea se premiază!”.

1. CONDIȚII GENERALE
1.1. Organizatorul concursului Î.S.„Aeroportul Internațional Chișinău”, persoana juridică, înregistrată în Registrul de Stat al persoanelor juridice în Republica Moldova cu IDNO (cod fiscal) 1002600007189, adresa juridică MD – 2026, bd. Dacia 80/3, mun. Chişinău, Republica Moldova («Organizator»).
1.2. Participanții la Concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament oficial al Concursului. Participarea în concurs implică acceptul tacit al tuturor participanților privind regulamentul oficial cu regulile ce decurg din acesta.
2. TEMA CONCURSULUI
2.1. Concursul de fotografie “Între Valentine’s day și Dragobete iubirea se premiază!”, denumit în continuare Concurs, are ca tematică ilustrarea relațiilor romantice în luna iubirii, între două persoane El și EA. Lăsăm imaginația participanților să lucreze și acceptăm fotografii decente care exprimă tematica de concurs.
3. PERIOADA DE DESFĂȘURARE CONCURS
3.1. În perioada 14 februarie 2024 - 22 februarie 2024, ora 23:59 participanții vor putea încărca o fotografie pe pagina facebook Chisinau International Airport la publicația “Între Valentine’s day și Dragobete iubirea se premiază!”, iar până la data de 23 februarie 2024 ora 23:59, pozele acestora vor putea primi LIKE-uri.
4. CONDIŢII DE PARTICIPARE ȘI MODUL DE DESFĂȘURARE
4.1. La Concurs poate participa orice persoană fizică, cu vârsta de peste 18 ani împliniți la data începerii Concursului. De asemenea, poate participa orice persoană, cetăţean al Republicii Moldova, cu excepţia persoanelor declarate de instanţa de judecată ca incapabile sau limitate în capacitatea de exerciţiu. Salariaţii Organizatorului, soţii (soţiile) lor si rudele lor de gradul întâi nu pot participa la Concurs.
4.2. Participanții trebuie să încarce o fotografie la publicația Chisinau International Airport  -“Între Valentine’s day și Dragobete iubirea se premiază!”- a paginii oficiale Facebook. Fotografiile  trebuie să reflecte tema concursului. Totodată, fiecare participant trebuie să:
- dea like & follow paginii oficiale Chisinau International Airport;
- să eticheteze 2 prieteni la poza încărcată;
- dea like & share la postarea inițială a concursului Chisinau International Airport.
4.3. Imaginile înscrise la Concurs trebuie să nu mai fi fost înscrise în alte concursuri, iar participanții trebuie să deţină toate drepturile asupra fotografiilor pe care le înscriu în concurs. Prin transmiterea fotografiei, participanţii îşi asumă răspunderea în acest sens. Nu se vor accepta fotografii copiate de pe internet sau din altă sursă. Imaginile nu trebuie să conțină watermark-uri.
4.4. Fotografiile nu trebuie să conțină imagini cu minori cu vârsta de până la 18 ani, în cazul în care acestea prezintă persoane sub 18 ani, fotografiile nu vor fi luate în considerare pentru participarea la concurs.
4.5. Participanții își pot invita prietenii să dea LIKE postării pe pagina dedicată Concursului.
4.6. Atenție: Se vor lua în considerație doar like-urile accumulate la poza încărcată la postarea concursului a paginii Facebook Chisinau International Airport.
4.7. La încheierea perioadei de desfășurare a Concursului, poza care a acumulat cele mai multe LIKE -uri va câștiga premiul menționat la secțiunea 5 - PREMIILE CONCURSULUI.
4.8. Participanții sunt resposabili pentru toate activitățile desfășurate online legate de acest Concurs.
4.9. Aeroportul Internațional Chișinău își rezervă dreptul de a descalifica un participant dacă încalcă Regulamentul,drepturile altui participant sau dacă acesta aduce un prejudiciu de imagine prin postările și/sau comentariile sale, sau prin orice alt comportament și/sau acţiune care aduce atingere imaginii şi intereselor Aeroportului Chișinău.
5. PREMIILE CONCURSULUI:
5.1. Premiul acordat câștigătorului va fi constituit din două rucsacuri marca ,,Samsonite”, și va fi acordat celor două persoane din poză (El și EA).
5.2. Contravaloarea premiilor nu se acordă în bani.
5.3. Premiile vor fi ridicate de către câștigători la Aeroportul Internațional Chișinău la o dată
stabilită de comun acord. Ridicarea premiului se va face până la data de 29 februarie 2024.
6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR
6.1.Va fi desemnat câștigător persoana autoare a pozei care va acumula cele mai multe LIKE-uri la poza încărcată la postarea de anunțare a concursului Chisinau International Airport, și care va întruni condițiile și tematica acestui concurs.
7. ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORILOR
7.1. Câștigătorii vor fi anunțați public pe data de 24 februarie, pe pagina Facebook Chisinau International Airport, într-o postare dedicată acestui scop.
7.2. Până la 27 februarie 2024, ora 16:00, câștigătorul va trimite un e-mail la adresa marketing@airport.md cu următoarele date: adresa de mail proprie, număr telefon, nume și prenume. Aceste date nu vor fi făcute publice.
7.3. Premiile neridicate la data stabilită în pct. 5.3, se vor anula.
8. INFORMAREA PARTICIPANȚILOR
8.1. Prezentul Regulament stă la dispoziția oricărei persoane pe pagina oficială a aeroportului www.airport.md.
8.2. Participarea la concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.
9. ÎNCETAREA CONCURSULUI
9.1. Prezentul concurs poate înceta înainte de data menționată numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, conform legislației în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului de a continua prezentul concurs din motive independente de voința sa.
10. LITIGII
10.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.
11. DISPOZIȚII FINALE
11.1. Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului oficial al concursului și își exprimă acordul cu privire la prevederile prezentului Regulament prin înscrierea la concurs.
11.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament cu condiția de a publica respectivele modificări pe pagina unde a fost lansat concursul. Modificarea își produce efectele la data publicării.
Pentru orice detalii suplimentare legate de acest concurs, vă rugăm să ne scrieţi la adresa: marketing@airport.md.

Concurs Între Valentine’s day și Dragobete iubirea se premiază!